logo-icon

Back to Resources

Economic Impact Payment – Armenian

Download The Resource Here

Մենք պատասխաներ ունենք այս հարցերին

Ա. Կստանա՞մ արդյոք տնտեսական ազդեցության վճար: Տես:1 պատասխանին.
Բ. Ի՞նչ կարող եմ անել որպեսզի օգդվեմ: Տես: 2, 4, 6, 14 պատասխաներին.
Գ. Ինչք՞ան կարող եմ ստանալ: Ո՞նց կարող եմ ստանալ: Ե՞րբ կարող եմ ստանալ: .Տես:3, 6, 12, 14 պատասխաներին.
Դ. Ես կարով ե՞մ ստանալ, երբ ես SSDI, SSI, VA, կամ Railroad Retirement բենեֆիթ եմ ստանում: Տես: 5, 14 պատասխանին
Ե. Եթե ես պարտք եմ IRS-ին, Դաշնային կառավարությանը կամ պետությանը կամ մասնավոր պարտքին, ապա դա ինչպե՞ս կազդի իմ տնտեսական ազդեցության վճարման վրա: Տես:7, 8, 9, 10, 11, 14 պատասխանին.
Զ. Ինչպի՞սի խաբեությունիթ պետք է պաշպանվեմ, եւ ինչպե՞ս կարող եմ պաշտպանվել գողերից ի
Տնտեսական ազդեցության վճարումի հարցերի պատասխանները:
1) Արդյո՞ք ես ընդգրկվաց եմ ստանալու տնտեսական ազդեցության վճարը:
ա. Ընդգրկվում ես եթե 1) Ամերիկայի քաղաքացի էս կամ բնակիչ. 2) ունես ի զօրու SSN եւ 3) դուք չեք կարող պահանջել որպես այլ հարկ վճարողների վերադարձից կախված: բ. Չեք ընդգրկում եթե 1) չունեք ի զօրու SSN 2) Ամերիկայի քաղաքացի չեք կամ օրինական բնակիչ չեք 3) կարող եկ պահանջել որպես այլ հարկ վճարողների վերադարձից կախված (երեխաներ, ուսանողներ կամ տարեցներ կախված, ովքեր կարող են պահանջվել ծնողի վերադարձի համար) 4) հարկ վճարողներ, ովքեր ի զօրու SSN ունեն, բայց նրանց ամուսինը կամ կինը ոչ եւ նրանք «MFJ» են ներկայացրել կամ իրենց 2019 (կամ 2018-ի հարկային հայտարարագիր, եթե դուք չեք ներկայացրել 2019). 5) Հարկ վճարողների համար, ովքեր դիմել են Ձեւ 104NR-EZ, Ձեւ1040-PR կամ Ձեւ1040-SS ձվի, 2019 թ. եւ 6) բարձր եկամուտ ունեցող ֆայլեր (տես, հարցեր #2) Բացառություն. Ամուսնացած զուգն իրավասու է, եթե մեկ ամուսինը զինվորական է եղել, իսկ առնվազն մեկ ամուսին ունի սոցիալական ապահովության վավեր համարը.
2) Ինչպե՞ս է IRS-ն որոշելու, թե որքան է ինձ ուղարկելու:
a. Տնտեսական ազդեցության վճարումը առաջատար վարկ է ձեր ՛2020-ի հարկային հայտարարագրերիներկայացման համար: Վճարը արագացնելու համար IRS-է դիտարկել ձեր 2019 թվականի ճշգրտված համախառն եկամուտը (կամ 2018 հարկային հայտարարագիրը, եթե դուք չեք ներկայացրել 2019 թվական), որպեսզի որոշեն դրանց որոշումը: Նրանք նախ կանդրադառնան 2019-ին հարկային տարվան: Եթե այդ վերադարձը չի ներկայացվել, ապա IRS-ն իր որոշումը կայացնելու համար կանդրադառնա հարկային տարվա 2018-ին: Եթե վերադարձը չեք ներկայցրել, վստահ չեք որ դուք պետք է վերադարձը ներկայացնեք, կամ պարդավոր չեք վերադարձնել հայցադիմում, խնդրում ենք տե՛ս թիվ 4 եւ 5:
3) Ինչքա՞ն եմ ստանալու:
ա. Վճարների չափը:

 • $1,200.00 ԱՄՆ դոլար. Իրավասու, միայնակ կամ ամուսնացած ներկայացված առանձին ֆայլերը կստանան ամբողջ գումարը, եթե դրանց ճշգրտված համախառն եկամուտը կազմում էր առավելագույնը 75,000.00 դոլար ԱՄՆ դոլարի հարկային տարվա 2019 թվականին (կամ 2018-ին հարկային հայտարարագիր, եթե դուք չեք ներկայացրել 2019): Տնային տնտեսությունների ֆիլտրերի ղեկավարը վստանա նաեւ ամբողջ գումարը, եթե նրանց ճշգրտված համախառն եկամուտը առավելագույնը $112,00.00 դոլար էր հարկային 2019-ին (կամ 2018-ին հարկային հայտարարագիր, եթե դուք չեք ներկայացրել 2019):
 • $2,400.00 ԱՄՆ դոլար. Իրավասու ամուսնացած հայցադիմումի համատեղ դիմողները կստանան ամբողջ գումարը, եթե դրանց համատեղ ճշգրտված համախառն եկամուտը առավելագունը $150,000.00 դոլար էր հարկային տարվա 2019 թվականին (կամ 2018-ին հարկային հայտարարագիր, եթե դուք չեք ներկայացրել 2019 թ.)
 • $500.00 ԱՄՆ դոլար. Բացի վերը նշված գումարներից, իրավասու հարկ վճարողները կստանան մինչեւ  $500.00 ԱՄՆ դոլար մինչեւ 17 տարեկան յուրաքանչյուր որակավորված երեխայի համար, առանց սահմանափակումների:

բ. Նվազեցված վճարումները. IRS-ն արտոնյալ հարկ վճարողներին կտրամադրի կրճատված վճարումներ, որոնց ճշգրտված համախառն եկամուտը ընկնում է մյուս գումարների միջեւ: Վճարը դոլարով յուրաքանչյուր $100.00 ԱՄՆ դոլարի դիմաց կամ $75,000.00, $112,000.00 կամ $150,000.00 դոլարի սահմանից:

 • $75,000.00 and $99,000.00 – Միայնակ/ամուսնացած ֆայլերի առանձին
 • $112,000.00 and $136,000.00 – Տնային տնտեսության ղեկավար
 • $150,000 and $198,000.00 – Ամուսնացած են համատեղ ներկայացման մեջ

4) Ես չեմ ներկայացրել իմ 2018 կամ 2019-ի հարկերը: Պե՞տք է արդյոք, որ ես ստանամ տնտեսական ազդեցության վճար:
ա. Ընդհանրապես, պատասխանը ՛այո: IRS-ն առաջին հերթին կանդրադառնա ձեր 2019 թվականի հարկային հայտարարագրին՛ չափելու այդ տարվա ճշգրտված համախառն եկամուտը: Եթե 2019-ի հարկային հայտարարություն չի ներկայացվել, ապա IRS-ն կանդրադառնա ձեր 2018 թվականի հարկային հայտարարությանը՛ որոշումը կայացնելու համար: Եթե դուք չեք ներկայացրել ձեր 2018 կամ 2019 հարկերը, գուցե հարկ լինի ներկայացնել (տես (բ)): Եթե 2018-ին հարկային հայտարարագիր եք ներկայացրել, ապա վճարը ստանալու համար հարկավոր չէ 2019-ի հարկային հայտարարություն ներկայացնել: Բոլոր հարկ վճարողները ներկայում պարտավոր են ներկայացնել իրենց 2019 թվականի հարկային հայտարարագիրը մինչեւ 2020 թվականի հուլիսի 15-ը:
բ. Ձեզանից պահանջվում է ներկայացնել 2019-ի հարկային հայտարարություն, եթե չներկայացնեք 2018-ի հարկային հայտարարություն եւ.

 • Եզակի. Ձեր դիմումի կարգավիճակը «միայնակ» է, դուք 2019-ի դեկտեմբերին 65 տարեկանից ցածր եք եղել, իսկ 2019-ի հարկային տարվա համար ձեր համախառն եկամուտը եղել է առնվազն $12,200.00 դոլար, կամ եթե 2019-ի դեկտեմբերին 65 տարեկանից բարձր եք եղել, եւ ձեր համախառն 2019-ի հարկային տարվա եկամուտը կազմել է առնվազն $13,350.00 դոլար.
 • Տնային տնտեսության ղեկավար. Ձեր դիմումի կարգավիճակը «տնային տնտեսության ղեկավար» է, եւ դուք 2019-ի դեկտեմբերին 65 տարեկանից ցածր եք եղել, իսկ 2019-ի հարկային տարվա համար ձեր համախառն եկամուտը եղել է առնվազն $18,350.00 դոլար, կամ եթե դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում 65 տարեկանից բարձր եք եղել: 2019 թվականը եւ ձեր համախարռն եկամուտը 2019-ի հարկային տարվա համար առնվազը կազմել է $20,000.00.
 • Ամուսնացած համատեղ հայցադիմում. Դուք եւ ձեր կինը կամ ամուսինը հայցը ներկայացրել եք «ամուսնացած համատեղ հայցեր», եւ դուք 2019-ի դեկտեմբերին 65 տարեկանից ցածր եք եղել, իսկ 2019-ի հարկային տարվա համար ձեր համախարռն եկամուտը եղել է առնվազն $24,400.00 ԱՄՆ դոլար, կամ եթե մեկ ամուսին եղել է 65 տարիքից բարձր: 2019 թվականի դեկտեմբերին 65 տարեկան, եւ ձեր համախռն եկամուտը եղել է առնվազն $24,400.00 ԱՄՆ դոլար, կամ եթե մեկ ամուսին եղել է տարիքից բարձր: 2019 թվականի դեկտեմբերին 65 տարեկան, եւ ձեր համախառն եկամուտը առնվազն $25,700.00 ԱՄՆ դոլար էր, կամ եթե դուք 2019-ի դեկտեմբերին 65-ից բարձր եք եղել, իսկ 2019-ի հարկային տարվա համար ձեր համախառն եկամուտը եղել է առնվազն $27,000.00 ԱՄՆ դոլար:
 • Ամուսնացած լինելով ՛ առանձին ներկայացաց. Ձեր դիմումի կարգավիճակը «ամուսնացած է, առանձին ներկայացնելը», իսկ 2019 թվականի դեկտեմբերին ցանկացած տարիքի եք եղել, իսկ 2019-ի հարկային տարվա համար ձեր համախառն եկամուտը եղել է առնվազն $5.00 ԱՄՆ դոլար.
 • Որակավորման այրին(եր). Ձեր դիմումի կարգավիճակը «որակավորող այրին» է, եւ դուք 2019-ի դեկտեմբերին 65 տարեկանից ցածր եք եղել, իսկ 2019-ի հարկային տարվա համար ձեր համախառն եկամուտը եղել է առնվազն $24,400.00 դոլար, կամ եթե դեկտեմբերին 65 դարեկանից բարձր եք եղել: 2019-ի եւ ձեր համախառն եկամուտը 2019-ի հարկային տարվա համար առնվազն $25,700.00 ԱՄՆ դոլար էր:

գ. Կազմելու ռեսուրս. Եթե 2018-ի կամ 2019-ի համար դուք ունեք հայտ ներկայացնելու պահանջ եւ չեք կարողացել մուտքագրել ձեր վերադարձը եւ կորցրել եք մուտքը VITA կլինիկա կամ հարկահավաք, COVID-19- ի պատճառով, ապա IRS-ն տրամադրել է անվճար առցանց ռեսուրս, որտեղ դուք կարող եք ներկայացնել ձեր վերդարձը:

 • Անվճար Ֆայլ՛ https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
 • Ներկայացման պահանջը որոշելու գործիք՛ – https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return

5) Ես սովորաբար հարկային հայտարարագիր չեմ ներկայացնում, քանի որ ստանում եմ SSA, SSI, SSDI, VA նպաստներ: Որո՞նք են իմ տարբերակները:
ա. Ավտոմատ վճարումներ. Եթե դուք իրավասու սոցիալական ապահովության (ներառյալ SSDI եւ SSI) կամ երկաթուղային կենսաթոշակ ստացողը կամ վետերանների հաշմանդամության փոխհատուցում, կենսաթոշակ կամ վետերանների հարցերով դեպարտամենտից ստացող կենսաթողակ ստանալու իրավունք եք ստանում, հարկ չկա հարկ ներկայացնել: Վերադարձնել կամ տրամադրել մորեւէ տեղեկատվություն տնտեսական ազդեցության վճար ստանալու համար: Տնտեսական ազդեցության վճարները կուղարկվեն ինքնաբերաբար, այն ձեւով, որով ներկայումս նպաստներ եք ստանում:

 • Նշում. Իրավասու ստացողները, ովքեր խնամում են մինչեւ 17 տարեկան որակավորված երեխա, պետք է տեղեկատվություն տրամադրեն «Ոչ Ֆայլեր» գործիքի միջոցով IRS կայքում ՛ յուրաքանչյուր որակավորում ունեցող երեխայի համար հավելյալ $500.00 վճար ստանալու համար: Այս տեղեկատվոթյունը պետք է տրամադրեք ASAP: SSI եւ VA նպաստների ստացողների համար որակավորված երեխաների ցուցակման վերջնաժամկետն է մայիսի 5-ը: Դեռ կստանաք ձեր ավտոմատ $1,200 ԱՄՆ դոլարը, իսկ յուրաքանչյուր իրավասու երեխայի համար հավելյալ $500.00 ԱՄՆ դոլարը կվճարվի 2020-ի համար հարկային հայտարարագիր ներկայացնելիս:

բ. Ոչ Ֆայլային պորտալ. Եթե ձեր եկամուտի մակարդակը չի պահանջում ձեզ հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել, ապա հարկավոր է օգտագործել IRS կայքում տեղադրված «Ոչ Ֆայլերը մուտքագրեք վճարման տվյալները» գործիքը, որպեսզի որոշ պարզ տեղեկատվություն տրամադրեք, որպեսզի կարող է ստանալ ձեր տնտեսական ազդեցության վճարը:

6) Արդյո՞ք IRS-ն պատրաստվում է տնտեսական ազդեցության վճարը մուտքագրել իմ բանկային հաշվին, կամ ինձ կտրոն է ուղարկվելու:
ա. Էլէկտրոնային դիմումի վերադարձ. Եթե դուք էլէկտրոնային դիմում եք ներկայացրել ձեր 2019-ի հարկային հայտարարագիրը (կամ 2018-ը, եթե դուք չեք ներկայացրել ձեր 2019-ի հարկային հայտարարագիրը) եւ տրամադրել բանկային տեղեկատվություն, երբ դրանք վերադարձրել եք, ապա IRS-ն այդ հաշվին ուղղակիորեն կուղարկի տնտեսական ազդեցության վճարը:
բ.Թուղթ ներկայացրած վերադարձ. Եթե դուք 2019-ին թղթի վերադարձ եք ներկայացրել (կամ 2018-ին, եթե չեք ներկացրել ձեր 2019-ի հարկային հայտարարագիրը), դուք հնարավորություն ունեք բանկային հաշվի մասին տեղեկությունները դրամադրել IRS «Ստացեք իմ վճարումը» գործիկքի միջոցով, որպեսզի այն արագանա ձեր վճարումը:

 • ՆՇՈՒՄ. «Ստացեք իմ վճարումը» գործիքը կաշխատի միայն այն դէպքում, եթե IRS-ն արդեն չի մշակել ձեր վճարումը: Եթե դրանք ունենան, դուք կստանաք թղթի ստուգում: Նաեւ նկատի ունեցեք, որ «Ստացեք իմ վճարումը» գործիքը թույլ չի տա փոխել ձեր 2019 կամ 2018 թվականների ներկայացրած հարկային հայտարարագիրը: Դա արվել է խարդախություններից եւ խարդախություններից խուսափելու համար: Եթե այդ ժամանակվանից ձեր հաշիվը փակվել է, ամենայն հավանականությամբ կստանաք թղթի ստուգում:

7) Ես ունեմ ուշ դաշնային հարկային պարտք: Տնտեսական ազդեցության վճարումը կարո՞ղ է վճարել մնացորդային հարկային պարտքը:
ա. Ոչ, տնտեսական ազդեցության վճարումը չի օգտագործի նախնական դաշնային հարկաին բոլոր պարտքերը փոխհատուցելու համար:
8) Ես ունեմ դաշնային ոչ հարկային պարտքեր եւ պետական հարկային պարտքեր: Տնտեսական ազդեցության վճարումը կարո՞ղ է վճարել չմարված պարտքը:
ա. Այս պահին տնտեսական ազդեքության վճարումը չի օգտագործի չմարված պարտքը մարելու համար:բ.Բացառություն. Եթե ունեք երեխայի աջակցության հետաձգված պարտքեր, ապա տնտեսական ազդեցության վճարումը կոգտագործվի վճարման ենթակա երեխաների աջակցության վճարման համար:
գ.Ռեսուրս. Ձեր պարտքի կարգավիճակը պարզելու համար կարող եք կապվել գանձարանի փոխհատուցման ծրագրի հետ (TOP) զանգիր (800) 304-3107 հեռախոսահամարով՛ տեղեկություններ ստանալու համար, թե ինչ պարտքեր են մնում գանձման ենթակա TOP-ի միջոցով:
9) Ես ինչ որ մեկին փող եմ պարտական. Կվճարի՞ արդյոք IRS-ն, կամ կարո՞ղ են պարտքերի հավաքագրողները վերցնել իմ վճարումը:
ա. Ոչ, IRS-ն այդ գումարները չի օգտագործելու անձնական պարտքը վճարելու հարմար, եւ պարտատերերի հավաքագրողները չեն կարող վերցնել այն: 2020 թվականի ապրիլի 23-ին, Նահանգապետ Newsom-ը թողարկեց շտապ N-57-30 հրամանը, որը կանխում է բանկերին եւ պարտատերերին վերցնել տնտեսական ազդեցության վճարները Կալիֆոռնիայի բնակիչներից եւ կարգադրեց վերադարձնել արդեն իսկ ստացված ցանկացած վճար: Եթե դուք գումար եք պարտք երեխայի աջակցության, ամուսինների աջակցության կամ
զոհի ֆոնդի համար, ապա այդ պաշտպանությունը չի տարածվում ձեզ համար, եւ ձեր վճարը դեռ կարող է ձեռնարկվել այդ նպատակների համար:
10) Ես չեմ ներկայացրել իմ 2019-ի հարկային հայտարարագիրը եւ նախորդ տարվա համար պարտքեր ունեմ: Եթե ես գումարի փոխատուցում եմ, արդյոք սա կոգտագործվի այն հարկերը վճարելու համար, որոնք ես պարտք եմ նախորդ տարիներին:
ա. Ընդհանրապես, այո: Եթե դուք կստանաք 2019-ի փոխհատուցում, ապա այն կոգտագործվի նախկինում հետաձքված հարկային պարտքը փոխհատուցելու համար: Որոշ հանգամանքներում IRS-ն թույլ կտա ձեզ պահել ձեր վերադարձը ՛օգտագործելով օֆսեթ շրջանցող ծրագիրը: Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ, անհրաժեշտ է հետագա օգնություն կամ տեսեք, թե արդյոք որակավորվում եք, դիմեք մեր գրասենյակներին՛ (323) 939-0506 հեռախոսահամարով:
11) Տնտեսական ազդեցության վճարը հարկվու՞մ է որպեէս 2020 եկամուտ:
ա. Տնտեսական ազդեցության վճարը չի համարվի եկամուտ եւ, հետեւաբար, չի հարկվի ձեր 2020-ի վերադարձը: Այն նաեւ չի նվազեցնի ձեր վերադարձման գումարը կամ կբարձրացնի ձեր պարտքի գումարը, երբ կներկայացնեք ձեր 2020-ի հարկային հայտարարագիրը: Վճարը չի ազդի ձեր եկամտի վրա ՛դաշնային կառավարության օժանդակության կամ նպաստի ծրագրերի իրավասությունը որոշելու նպատակով:
12) Ե՞րբ կստանամ տնտեսական ազդեցության վճարը:
ա. IRS-ն արդեն սկսել է վճարումներ տրամդրել եւ կշարունակի վճարումներ թողարկել մինչեւ 2020 եւ 2021 թվականները իրավասու հարկ վճարողների համար, որոնք գուցե չեն որակավորել իրենց 2019 թվականի եկամուտների հիման վրա, բայց որակավորվում են ՛ ելնելով իրենց 2020 եկամուտներից:
13) Խաբեություններ
ա. Խնդրում ենք զգոն լինել եւ հետեւել տնտեսական ազդեցության վճարների հետ կապված հնարավոր խարդախություններին: Ընդհանուր առմամբ, հարկ վճարողը միշտ պետք է ուղղակիորեն այցելի https://irs.gov պաշտոնական տեղեկատվության համար կամ խորհրդատվություն կատարի հարկային մասնագետի հետ ծանուցումների կամ այլ հաղորդակցությունների վերաբերյալ:
բ. Խաբեբանները կարող է:
• Խնդրեն ձեզ ստորագրել իրենց տնտեսական ազդեցության վճարման ստուգումը նրանց:
• Հարցնեն անձնական բանկային տեղեկությունների ստուգում:
• Առաջարկեն որ նրանք կարողանան ավելի արագ ստանալ ձեր հարկի վերադարձը կամ ձեր տնտեսական ազդեցության վճարումը:
• Թողարկեք կեղծ չեկ, որը հաճախ տարորինակ կանակով է, ապա ձեզ կասեք զանգահարել մի շարք՛ տեղեկությունները առցանց հաստատելու համար, որպէսզի այն կանխիկացնեք:
• Զանգահարեն էլէկտրոնային փոստով կամ տեքստով, որպեսզի հաստատեք կամ պահանջեք ձեր ֆինանսական՛ բանկային կամ անձնական տեղեկությունները:
գ. Խարդախությունները կանխելու վերաբերյալ խորհուրդներ:
• IRS-ը չի զանգի ձեզ, փոստով կամ տեքստով չի գրի, որպեսզի հաստատի կամ պահանջի ձեր ֆինանսական, բանկային կամ անձնական տեղեկությունները:
• Զգուշացեք կայքերից եւ սոցիալական լրատվամիջոցներից ՛գումար կամ անձնական տեղեկատվության հայցելու փորձերին: Պաշտոնական կայքը IRS.gov է:
• Մի բացեք անակնկալ էլեկրոնային նամակներ, որոնք կարծես IRS-ից են գալիս կամ կտտացրեք հավելվածներին կամ հղումներին:
• Հարկ վճարողները չպետք է տրամադրեն անձնական կամ ֆինանսական տեղեկատվություն կամ ներգրավվեն հնարավոր խարդախների հետ առցանց կամ հեռախոսով:
• Կասկածելի էլ-նամակներ փոխանցեք phishing@irs.gov այնուհետեւ ջնջեք:
• Գնացեք IRS.gov -ի ամենաթարմ տեղեկություններ ստանալու համար:
14) Ռեսուրսներ.
• Կորոնավիրուսի հարկային օգնություն: https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impactpayments
• IRS լրատվական սենյակ: https://www.irs.gov/newsroom/news-releases-for-current-month
• IRS հարկային խորհուրդներ: https://www.irs.gov/newsroom/irs-tax-tips
• Խարդախությունները կանխելու վերաբերյալ խորհուրդներ: https://www.irs.gov/newsroom/taxpayersshould-be-aware-of-coronavirus-related-scams
• Տնտեսական ազդեցության վճարման հարցերին վերաբէրող հարցերը: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center#receiving
Եթե ավելի շատ հարցեր ունեք կամ օգնության կարիք ունեք մենք ուրախ ենք օգնել: Խնդրում ենք դիմել մեր ստանցման գծին ՛(323) 939-0506:
*Այս նյութերը վերջին անգամ թարմացվել են 2020 թվականի ապրիլի 27-ին եւ չեն պարունակում կամ ներառում որեւէ օգուտ վերջերս ընդունված դաշնային CARES ակտի: Մենք գտնվում ենք այս տեղեկատվությունը ներառելու գործընթացում եւ հնարավորինս շուտ կուղարկենք նոարցված ուղեցույց:

Download The Resource Here