logo-icon

Back to Resources

Clinic Para Sa Mga Nangungupahan

Download The Resource Here

COVID-19 Estado ng Emergency: Ang mga Dapat

Malaman ng mga Nangungupahan sa Los Angeles

County

1.Mayroon kang mga proteksyon. Maraming nakaraan na batas, namakakatulong sa mga nangungupahan at nagbibigay ng mas higit nakarapatan at proteksyon.

2.Kung hindi ka makakabayad ng iyong upa dahil sa COVID-19, humingi kayo ng tulong ligal kaagad. Karamihan sa mga proteksyon ay dapat bigyang ng abiso iyong mayari ng lupa ng pitong araw. Kung kailangan ninyo ny tulong para pagsulat ng abiso, tingnan sa norent.org.

3.Huwag kayong kaagad pipirma isang plano sa pagbabayad. Kung mayari ng lupa pipilitin kayong pumirma isang plano sa pagbabayad, magingat kayo at humingi kayo ng tulong ligal bago kayo magpumirma.

4.Yung mayari ng lupa hindi pwede basta basta paalisin sa inyo tinitirhan o pilitin kayung umalis sa inyong uupahan. Ito ay labag sa batas. Yung mayari ng lupa ay dapat sumunod sa batas at proseso ng korte.

5.Karamihan ng unlawful detainers (mga casos ng eviction) nakasuspende. Pero kung kayo ay nakatangap ng abiso paramagbayad or tungkol sa caso, humingi kayo ng tulong ligal kaagad. Kung kayo ay nakatangap ng summons sa caso ng eviction, dapat mag-sakdal kayo ng sagot sa korte sa loob ng limang araw.

6.Manatili kayo sa tirahan ninyo at humingi kayo ng tulong ligal kaagad. Kung kayo ay nakatangap ng abiso paramagbayad or tungkol sa caso, humingi kayo ng tulong ligal kaagad. Pagaralan ninyo ng husto ang inyong karapatan. At yung L.A. County Sheriff’s Department ay hindi ipapatupad mga evictions (o naka-lockout kayo sa tirahan) sabalit kung ito ay biglaan ng mgakailangan. Ito mayari magbago ng walang abiso.

Attachment Bet-Tzedek-Rapid-Response-Housing-Clinic-Tagalog.pdf

Download The Resource Here